מי אנחנו

מי אנחנו

לוקחים אחריות-משנים מציאות ברשת ע"ר הינו ארגון ששם לו למטרה לשנות לטובה את המציאות במרחב המקוון ולהביא לשימוש נכון במדיה.
הארגון מציע פתרונות ונותן מענה לכלל האתגרים הקיימים כיום בעולם המסכים.
הארגון פועל במישור החברתי, החינוכי, הטיפולי והטכנולוגי.

שאלות ותשובות:

דירקטוריון העמותה

עו''ד יהודה אשר שאוליאן

ראש משרד עורכי הדין יהודה ואמיר שאוליאן

פרופ' יאיר עמיחי - המבורגר

ראש המרכז לחקר האינטרנט במרכז הבינתחומי הרצליה

מר צבי סנד

נשיא OU Israel

הרב מישאל רובין

מראשי ישיבת שבי חברון. יו''ר העמותה

מה רציתם לשאול?

כאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעתכאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעתכאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעת

מה רציתם לשאול?

כאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעתכאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעתכאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעת

מה רציתם לשאול?

כאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעתכאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעתכאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעת

מה רציתם לשאול?

כאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעתכאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעתכאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעת

מה רציתם לשאול?

כאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעתכאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעתכאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעת

מה רציתם לשאול?

כאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעתכאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעתכאן נכתוב תשובה מפורטת שתסביר למשתמש את כל מה שהוא רוצה לדעת

צור קשר

Close Menu
Accessibility